Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Atmosferdeki Gaz Oranları

Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgârlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Atmosferin yeryüzüne yakın alt tabakalarındaki hafif gazların miktarı üst tabakalar...

Atmosferde Bulunan Gazlar

Atmosferde bulunan gazlar, atmosferde bulunan su buharı ve gazların yaklaşık %75'i troposfer katmanında bulunmaktadır. İklim açısından atmosferin alt katmanları daha büyük önem arz ettiği için stratosfer ve troposferin alt katmanlarının incelenmesi daha doğru olacaktır.Atmosferde bulunan gazlar ve oranı değişmeyenler; %7...

Atmosfer ve Hava Olayları

Atmosfer ve Hava Olayları, Yaşamış olduğumuz yeryüzünün etrafını bir gaz tabakasıyla saran atmosfer birçok hava olayının meydana gelmesinde etkilidir. Güneş ışınlarının tutulmasını ve havanın sıcaklığını dengelemesi bakımından atmosfer ve hava olayları ile ilgili olarak aralarında önemli bir ilişkinin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebil...

Atmosferin Kalınlığı

Atmosferin Kalınlığı, İlk insandan itibaren gökyüzüne bakan herkes yükseklerde neler olduğunu merak etmişler, antik filozoflardan itibaren atmosfer ile ilgili çeşitli bilimsel ve kozmik bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Atmosferin varlığına ilişkin bilgilerin çoğalması ile astrofizik adı altında bilim dalı ortaya çıkmıştır. Atmosfer ka...

Atmosferin Özellikleri

Atmosferin özellikleri, yer çekimin etkisiyle dünyayı çevreleyen gaz tabakasına atmosfer denmektedir. Atmosfer, güneşten gelen zararlı ışınları tutmakta; yaşam için gerekli olan gazları içerisinde barındırmakta; dünyanın aşırı ısınma veya soğumalarına engel olmakta; güneş ışınlarının yayılmasına yardımcı olarak gölgede kalan kısımların da ay...

Atmosfer Oksijen Oranı

Atmosfer Oksijen Oranı, günümüzde dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Atmosfer tabakasının kalan yüzde 78'i Azot, yüzde 0,9'u Argon, yüzde 0,03'ü karbondioksit ve yüzde 4' yakınını da su buharı ve iç gazlar (Neon, helyum, kripton, ksenon gibi) oluşturmaktadır. Atmosfer tabakasının %20'sini oluşturan oksijen, tüm c...

Atmosfer Basıncı Kaç Bar

Atmosfer Basıncı Kaç Bar, Atmosferi oluşturan gazlar ağırlıkları itibari ile cisimler üzerinde bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvetin adı Atmosfer Basıncı'dır. Atmosfer basıncının ölçümünde barometre kullanılmaktadır. 1013 milibar normal basınç olarak kabul edilmektedir. Burada önemli olan enlem, sıcaklık ve yükseltiden daha çok mb türünden bası...

Dünya Atmosferi

Dünya Atmosferi, Yerküreyi çepe çevre saran gaz tabakasına atmosfer adı verilmektedir. Dünyada yaşamın olabilmesi için gereken ortamı oluşturan bu tabaka canlıların solunum yapmasını, hava sıcaklığını ve hava olaylarının oluşmasını sağlamaktadır. Dünya atmosferi, yeryüzünü zararlı olan bir kısım güneş ışınlarından korur ve havanın ısısı...

Atmosfer Basıncı

Atmosfer basıncı, Atmosfer birçok gazın bir araya gelmesiyle oluşur. Bu gazların her birinin kendine has ağırlıkları vardır ve bu ağırlıklar cisimler üzerinde bir kuvvet yaratır bu kuvvete atmosfer basıncı denir.Atmosfer basıncı türleriAlçak hava basıncı; Bir günde birçok hava o...

Atmosfer Katmanları

Atmosferin Katmanları, Atmosfer, yerçekiminin etkisi ile dünyayı çevreleyen buhar ve gaz tabakasına verilen addır. Atmosferi oluşturan gazların gidişindeki farklılık nedeniyle atmosfer çeşitli tabakalara ayrılmıştır. Atmosferdeki gazların %78'ini azot, %21'ini ise oksijen oluşturmaktadır. Kalan %1'ini ise çeşitli gazlar oluşturmaktadı...

Atmosfer ve Özellikleri

Atmosfer ve Özellikleri: Atmosfer dünyanın etrafını çevreleyen ve içinde birçok çeşit gaz bulunduran bir yapıdır. Atmosfer olmadan canlılığın oluşabilmesi veya devam etmesi mümkün değildir. Dünyamızı çevreleyip koruyan bu tabaka, güneşten gelen zararlı ışınları engelleyip, yakıcı özelliği sayesinde de dünyaya doğru hareketlenmiş gök taşların...

Atmosfer Sıcaklık

Atmosfer Sıcaklık, Bilindiği üzere atmosfer yapısı gaz bulutundan oluşan ve dünyanın etrafını çepeçevre saran bir yapıya sahiptir. Bu yapının meteorolojik olaylar üzerinde doğrudan etkisi bulunup hava olaylarında etkin rol oynamaktadır. Bu sebepten ötürü de atmosfer sıcaklık üzerinde birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bir yapı o...

Atmosfer Ölçü Birimi

Atmosfer ölçü birimi, atmosfer basıncını ifade eden bir birimdir. Yeryüzündeki havanın içindeki moleküllerin ağırlığı sebebi ile yeryüzündeki ve havadaki cisimlere uyguladığı basınca atmosfer basıncı denilmektedir. Bunun için farklı standartlarda ölçü birimleri kullanılmaktadır.Basınç formülüBas...

Atmosfer Tabakaları

Atmosfer Tabakaları;  Atmosfer;  Yerçekimininde etkisiyle dünyayı çevreleyen ve gazlardan oluşan bir örtüdür. Atmosferi çevreleyen bu gazlar genel olarak gezegenin yanardağ etkileriyle ortaya çıkar. Bu gazların %70'i azot %21'oksijen ve %1'lik kısmı ise diğer gazlar oluşturmaktadır. Atmosfer yeryüzündeki canlılar için bir ko...

Atmosferin Oluşumu

Atmosferin oluşumu, gezegenin etrafını küresel olarak saran gazlardan oluşan tabakaya atmosfer denmektedir. Bu gazlar yer çekimi sebebiyle yerin etrafında tutulmaktadır. Dünya soğumaya, okyanus ve kıtalar yeni yeni şekillenmeye başladığında şimdiki atmosferden söz etmek mümkün değildir. Katı bir kabuğa benzeyen bir kabukla örtülü dünyan...

Atmosfer ve Sıcaklık

Atmosfer ve Sıcaklık, Atmosfer tabakası yoğun gaz bulutlarının yer aldığı ve dünyanın etrafını sardığı oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu gaz tabakası halindeki yapı olan atmosfer ve sıcaklık birbiriyle doğrudan etkili özelliklere sahiptir. Yani birinin işleyişi diğerini de etkilemektedir. Bu yüzden de atmosfer ve sıcaklık

9 Sınıf Atmosfer

9 sınıf atmosfer, coğrafya dersinin temel konularından biridir. Dünya'nın uzaydan ayrılmasını sağlayan bir gaz tabakasına verilen addır. Dünya'ya faydaları düşünülünce göz ardı edilemeyecek kadar çok önem arz eden atmosfer tabakası, iklim değişikliklerinde de rol oynar. Ayrıca aslında renksiz olan suyun (Denizler vs), renk kırılmasına sebep ...

Atmosfer

Atmosfer; Dünyamızın etrafını çevreleyen gaz ile buhar katmalarında oluşan ve yerçekiminin etkisiyle birlikte yeryüzüne yağmur, kar ya da dolu olarak inen yapıya genel itibariyle atmosfer adı verilmektedir. Genellikle bu gazlar yeryüzüne dış etkenler tarafından gelmekte olup birçok değişimden geçtikten sonra etkisini göstermektedir. A...

Atmosfer Nedir

Atmosfer nedir, yerçekimi sayesinde dünyayı çepeçevre saran buhar ve gaz tabakalarına verilen isimdir. Atmosfer, gezegenin iç katmanlarındaki gazların yaratmış olduğu yanardağ etkinliğiyle yüzeye çıkması sonucunda oluşmuştur. Bunun yanında gezegen tarihi boyunca dünya dışı tüm kaynaklardan etkilenip, beslenmiştir.

Atmosfer ve İklim

Atmosfer ve İklim, Yapılabilecek en basit tanım ile atmosfer ve iklim için doğada meydana gelen hava olaylarının yaşanmasında etkili olan iki önemli unsur olarak ifade edilebilir. Atmosferde yer alan yoğun gaz tabakası beraberinde birtakım iklim olaylarının meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu bakımdan birazdan sizlere paylaşacağımız ...

Atmosferin Faydaları

Atmosferin faydaları, yer yuvarlağını çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denmektedir. Atmosferin bileşimi, katları gibi fiziksel özellikleri inceleyen bilim dalına ise meteoroloji denir. Atmosferdeki farklı gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde bulunmaktadırlar. Fakat yerden yükseldikçe yoğunlukları azalmakta ve toplam kalı...

 

Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Dünya Atmosferi
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Katmanları
Atmosfer ve Özellikleri
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer Tabakaları
Atmosferin Oluşumu
Atmosfer ve Sıcaklık
9 Sınıf Atmosfer
Atmosfer
Atmosfer Nedir
Atmosfer ve İklim
Atmosferin Faydaları
Popüler İçerik
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş...
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde bulunan gazlar, atmosferde bulunan su buharı ve gazların yaklaşık %75 'i troposfer katmanında bulunmaktadır. İklim açısından atmosferin alt...
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosfer Ve Hava Olayları, Yaşamış olduğumuz yeryüzünün etrafını bir gaz tabakasıyla saran atmosfer birçok hava olayının meydana gelmesinde etkilidir....
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Kalınlığı, İlk insandan itibaren gökyüzüne bakan herkes yükseklerde neler olduğunu merak etmişler, antik filozoflardan itibaren atmosfer il...
Atmosferin Özellikleri
Atmosferin Özellikleri
Atmosferin özellikleri, yer çekimin etkisiyle dünyayı çevreleyen gaz tabakasına atmosfer denmektedir. Atmosfer, güneşten gelen zararlı ışınları tutmak...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024