Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Atmosferin Kalınlığı

Atmosferin Kalınlığı

Atmosferin Kalınlığı, İlk insandan itibaren gökyüzüne bakan herkes yükseklerde neler olduğunu merak etmişler, antik filozoflardan itibaren atmosfer ile ilgili çeşitli bilimsel ve kozmik bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Atmosferin varlığına ilişkin bilgilerin çoğalması ile astrofizik adı altında bilim dalı ortaya çıkmıştır. Atmosfer kalınlığı sadece oksijen olan bölge ile sınırlı değildir. Oksijen oluşumunun gerçekleştiği ozon tabakası da atmosfer içinde kabul edilir.

Atmosferin kalınlığı ile ilgili en net bilgiler insanoğlunun atmosfer dışına çıkması ile ortaya çıktı. Atmosfer dışına yapılan ilk yolculuk hava sürtünmesine dayanıklı uzay mekikleri ile yapıldı, öyle ki uzay mekiklerinin Dünya atmosferini terk etmesi, kütle çekim etkisi nedeni ile oldukça fazla enerji gerektirirken, Uzaydan Dünya'ya girerken de aynı etki nedeni ile atmosfer havası ile sürtünmesinden kaynaklı ısı ortaya çıkmaktadır. Bu ısı 2000 dereceye kadar ulaşır.

Atmosferin kalınlığı ne kadardır?


Yer küreden itibaren başlayan Troposfer yere temas halinde olup, kutup bölgelerinde 6 km, Ekvator bölgesinde 16 km. Kalınlıktadır. Mevsimsel değişimler troposferin kalındığını kısmen değiştirir. Bu bölgede güçlü rüzgârlar dikey ve yatay şeklinde oldukça fazla görülür. Atmosferin kalınlığı meteorolojik değişimlerin oluşmasını sağlar. Bu nedenle meteorolojik olayların en fazla yaşandığı katman troposferdir. Yunanca mevsim değişikliği anlamına gelen tropos sözcüğünden meydana gelmiştir.

Troposferin hemen üstünde bulunan Stratosfer, troposferden itibaren 50 km. Yüksekliğe çıkar. Bunun üste kalan bu bölgede yatay rüzgâr hareketleri görülür. Dikey rüzgârlar görülmez, bunun nedeni su buharının bu katmanda bulunmamasındandır. Stratosferde sıcaklık -55 derece ile -3 derece arasında değişir. Bu bölgede yer çekimi iyice azalır. Cisimler gerçek ağırlıklarını kaybederler. Stratosferin hemen üstünde ozonosfer (O3) bulunur, atmosferin kalınlığı bu bölgede 35 km. Olup, stratosferin hemen üstünde yer alır. Ozonosfer Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını yok eder.

Atmosferin kalınlığı önemli bir kısmını mezosfer katmanı oluşturur ve kalınlığı 80 km. Civarındadır. Bu katmanın en önemli özelliği uzaydan gelen küçük göktaşlarını sürtünme etkisi ile yok etmektir. Bu katmanın alt tabakasından yani stratosferden, üst tabaka olan termosfere kadar sıcaklık 0 ile -90 derece arasında değişiklikler ortaya çıkartır. Bu bölgede nadiren rüzgâr oluşur.

Atmosferin kalınlığı en fazla olan tabakası termosferdir. Adını yüksek sıcaklıktan alan termosfer ortalama 90 km. Başlar ve 140 km'lik kalınlığa sahiptir. Güneş ile doğrudan temas halinde olduğundan sıcaklık 200 ile 1600 derece arasında değişebilir. Termosfer üzerinde çeşitli manyetik dalgalanmalar görülür. Dalgalanmalar Güneş ve diğer gezegenlerin yaydığı dalgalanmalar olup, atmosfer nedeni ile yer küreyi çok etkilemez.

Atmosfer kalınlığı katmanlar arası kalınlıklar ölçüldüğünde 286 km. Olup, kalınlık sabit değildir. Bazen manyetik etkiler atmosfer kalınlığı belli bölgelerde incelmesine veya kalınlaşmasına neden olabilir. Manyetik etkiler ise en çok Güneş patlamalarından kaynaklanır. Yapılan araştırmalar Güneş'in Yüzde 74'ünün hidrojen olduğunu, bununla birlikte Güneş kendi sistemi içinde yüzde 99,8'lik kütlesel hacmi oluşturmakta, Güneş sistemi gezegenleri ise; sistemin yüzde bir bile olmayan kısmını oluşturur. Dolayısı ile Güneş'in gezegenler üzerinde manyetik çekim etkisi çok fazladır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 12:02:09
Atmosferin Kalınlığı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Atmosferin Kalınlığı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Atmosferin Kalınlığı"
atmosferin üzerine yerleştirilemeyen uydular 15 bin km uzaklığa sabit lenir bu 20 bin km de olabilir. hal böyle iken nasıl olur da yeryüzünen dikey olarak 1000 km sonra uzaya yani atmosferin dışına çıkılır. ayrıca yeryüzünen dünya ile ay arsı mesafe tahmini 380 bin km olarak bilinir. ilaveten dünyanın çapı 80 bin km dir. mantıklı olarak bu çap hesabı ile atmosferin dışı yer yüzne 100o km uzaklıkta olması şaşılacak şey olmazmı.
Sabri Güzel . 12.07.2021 09:54:46
CEVAP YAZ
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgârlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluş...
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde bulunan gazlar, atmosferde bulunan su buharı ve gazların yaklaşık %75'i troposfer katmanında bulunmaktadır. İklim açısından atmosferin alt katmanları daha büyük önem arz ettiği için stratosfer ve troposferin alt katmanlarının incelenmesi d...
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosfer ve Hava Olayları, Yaşamış olduğumuz yeryüzünün etrafını bir gaz tabakasıyla saran atmosfer birçok hava olayının meydana gelmesinde etkilidir. Güneş ışınlarının tutulmasını ve havanın sıcaklığını dengelemesi bakımından atmosfer ve hava olayla...
Atmosferin Özellikleri
Atmosferin Özellikleri
Atmosferin özellikleri, yer çekimin etkisiyle dünyayı çevreleyen gaz tabakasına atmosfer denmektedir. Atmosfer, güneşten gelen zararlı ışınları tutmakta; yaşam için gerekli olan gazları içerisinde barındırmakta; dünyanın aşırı ısınma veya soğumaların...
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Oksijen Oranı, günümüzde dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Atmosfer tabakasının kalan yüzde 78'i Azot, yüzde 0,9'u Argon, yüzde 0,03'ü karbondioksit ve yüzde 4' yakınını da su buharı ve iç gazlar (Neon, helyum, kript...
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Atmosfer Basıncı Kaç Bar, Atmosferi oluşturan gazlar ağırlıkları itibari ile cisimler üzerinde bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvetin adı Atmosfer Basıncı'dır. Atmosfer basıncının ölçümünde barometre kullanılmaktadır. 1013 milibar normal basınç olarak ka...
Dünya Atmosferi
Dünya Atmosferi
Dünya Atmosferi, Yerküreyi çepe çevre saran gaz tabakasına atmosfer adı verilmektedir. Dünyada yaşamın olabilmesi için gereken ortamı oluşturan bu tabaka canlıların solunum yapmasını, hava sıcaklığını ve hava olaylarının oluşmasını sağlamaktadır. Dün...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, Atmosfer birçok gazın bir araya gelmesiyle oluşur. Bu gazların her birinin kendine has ağırlıkları vardır ve bu ağırlıklar cisimler üzerinde bir kuvvet yaratır bu kuvvete atmosfer basıncı denir.Atmosfer basıncı türleriAlçak hava bas...
Atmosfer Katmanları
Atmosfer Katmanları
Atmosferin Katmanları, Atmosfer, yerçekiminin etkisi ile dünyayı çevreleyen buhar ve gaz tabakasına verilen addır. Atmosferi oluşturan gazların gidişindeki farklılık nedeniyle atmosfer çeşitli tabakalara ayrılmıştır. Atmosferdeki gazların %78'ini azo...
Atmosfer ve Özellikleri
Atmosfer ve Özellikleri
Atmosfer ve Özellikleri: Atmosfer dünyanın etrafını çevreleyen ve içinde birçok çeşit gaz bulunduran bir yapıdır. Atmosfer olmadan canlılığın oluşabilmesi veya devam etmesi mümkün değildir. Dünyamızı çevreleyip koruyan bu tabaka, güneşten gelen zarar...
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Sıcaklık, Bilindiği üzere atmosfer yapısı gaz bulutundan oluşan ve dünyanın etrafını çepeçevre saran bir yapıya sahiptir. Bu yapının meteorolojik olaylar üzerinde doğrudan etkisi bulunup hava olaylarında etkin rol oynamaktadır. Bu sebepten ö...
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer ölçü birimi, atmosfer basıncını ifade eden bir birimdir. Yeryüzündeki havanın içindeki moleküllerin ağırlığı sebebi ile yeryüzündeki ve havadaki cisimlere uyguladığı basınca atmosfer basıncı denilmektedir. Bunun için farklı standartlarda ölç...

 

Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Dünya Atmosferi
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Katmanları
Atmosfer ve Özellikleri
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer Tabakaları
Atmosferin Oluşumu
Atmosfer ve Sıcaklık
9 Sınıf Atmosfer
Atmosfer
Atmosfer Nedir
Atmosfer ve İklim
Atmosferin Faydaları
Popüler İçerik
Atmosfer Tabakaları
Atmosfer Tabakaları
Atmosfer Tabakaları; Atmosfer; Yerçekimininde etkisiyle dünyayı çevreleyen ve gazlardan oluşan bir örtüdür. Atmosferi çevreleyen bu gazlar genel olara...
Atmosferin Oluşumu
Atmosferin Oluşumu
Atmosferin oluşumu, gezegenin etrafını küresel olarak saran gazlardan oluşan tabakaya atmosfer denmektedir. Bu gazlar yer çekimi sebebiyle yerin etraf...
Atmosfer ve Sıcaklık
Atmosfer ve Sıcaklık
Atmosfer Ve Sıcaklık, Atmosfer tabakası yoğun gaz bulutlarının yer aldığı ve dünyanın etrafını sardığı oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu gaz ta...
9 Sınıf Atmosfer
9 Sınıf Atmosfer
9 sınıf atmosfer, coğrafya dersinin temel konularından biridir. Dünya'nın uzaydan ayrılmasını sağlayan bir gaz tabakasına verilen addır. Dünya'ya fayd...
Atmosfer
Atmosfer
Atmosfer; Dünyamızın etrafını çevreleyen gaz ile buhar katmalarında oluşan ve yerçekiminin etkisiyle birlikte yeryüzüne yağmur, kar ya da dolu olarak ...
Atmosfer Nedir
Atmosfer Nedir
Atmosfer nedir, yerçekimi sayesinde dünyayı çepeçevre saran buhar ve gaz tabakalarına verilen isimdir. Atmosfer, gezegenin iç katmanlarındaki gazların...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024