Atmosferin Özellikleri

Atmosferin Özellikleri

Atmosferin özellikleri, yer çekimin etkisiyle dünyayı çevreleyen gaz tabakasına atmosfer denmektedir. Atmosfer, güneşten gelen zararlı ışınları tutmakta; yaşam için gerekli olan gazları içerisinde barındırmakta; dünyanın aşırı ısınma veya soğumalarına engel olmakta; güneş ışınlarının yayılmasına yardımcı olarak gölgede kalan kısımların da aydınlanmasını sağlamakta; meteorolojik olayların gözlemlenmesini sağlamakta; ışığı, sesi ve sıcaklığın geçmesi ve iletilmesini sağlamakta ve uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlamaktadır.

Atmosferin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
  • Atmosferin alt katları daha sıcaktır. Bunun sebebi ise atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır.
  • Atmosferin kalınlığı kutuplarda az, ekvatorda fazla durumdadır.
  • Kalınlığı ortalama olarak 10.000 km 'dir.
  • Atmosfer kalınlığı yerden yukarı doğru çıktıkça azalmaktadır.
  • Ağır olan gazlar alt tabakada bulunurken, hafif olanları üst tabakada yer almaktadır.
  • Her daim bulunan aynı zamanda miktarı değişmeyen gazlar; %78 azot, %21 oksijen ve geri kalan %1 'lik kısım ise asal gazlardır.
  • Her daim bulunan fakat miktarı değişen gazlar ise; kardondioksit ve su buharıdır.
  • Her daim bulunmayan gazlar ise ozon ve tozlardır.
  • Atmosfer renksiz ve saydam durumdadır. Fakat atmosfer içindeki su buharı güneşten gelen ışınları bir prizma gibi kırmakta ve bu sayede beyaz ışınların mavi görünmesine neden olmaktadır. Atmosferin mavi görünüşü deniz ve okyanusların üzerine yansımakta normalde renksiz durumda olan su kütlelerinin mavi görünmesine neden olmaktadır.
  • Atmosferde bulunan gaz oranlarının değişmesi iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Mesela, atmosferin %0,3 'nü oluşturan CO2 'nin iki katına çıkması halinde yeryüzünde sıcaklık artmakta, CO2 'nin yarıya düşmesi halinde ise sıcaklık azalmaktadır.
Atmosferin katmanları;

Atmosfer; troposfer, stratosfer, mezosfer, şemosfer, iyonosfer ve enzosfer olmak üzere 6 katmandan oluşmaktadır. Troposfer, atmosferin yeryüzüne temas eden, alt, gazların %75 'inin bulunduğu, yerden yüksekliğinin 6 - 16 km arasında değiştiği tabakadır. Stratosfer, troposferin üstündeki, sıcaklığın her yerde -50 derece, üst sınırının yerden 25- 30 km yükseklikte olduğu tabakadır. Mezosfer, kalınlığı 30- 80 km arasında olan, ozonosfer ve kemosfer olarak iki kısımdan oluşan katmandır. Şemosfer, stratosfer ve iyonosfer arasındaki, üst sınırı yerden 80 - 90 km yüksekte olan katmandır. İyonosfer, morötesi ışınlarının molekülleri parçalar haline getirdiği, radyo dalgalarını yansıtan, üst sınırının yerden 250 - 300 km yüksekte olduğu katmandır. Ekzosfer, en üstte bulunan, yerçekiminin azlığından kaynaklı gazların çok seyrek olduğu, hidrojen ve helyum gibi hafif gazların bulunduğu, atmosfer ile uzay arasındaki geçiş alanı olan, üst sınırının yerden 10.000 km yüksekte olduğu kabul edilen katmandır.

Atmosferde bulunan gazların özellikleri;

Atmosferde bulunan gazların %75 'i ile su buharının hepsi troposferde bulunmaktadır yere ve zaman göre oranı en çok değişen gaz su buharıdır. Su buharı yeryüzünün aşırı ısınıp soğumasını engellemekte ve yağmur, bulut, sis gibi hava olaylarının meydana gelmesini sağlamaktadır. Karbondioksit ise atmosferin güneş ışınlarını saklama ve emmesine yardımcı olmaktadır. Havada bulunan CO2 miktarı arttıkça sıcaklık artmakta, azaldıkça sıcaklık azalmaktadır. Ozon ise hava içindeki oksijenin mor ötesi ışınlar etkisine girerek dönüşmesi sonucu oluşmaktadır. İçinde hayatın gelişmesine olanak tanımayan ozon gazı, atmosferin üst katmanlarında UV ışınlarını emerek yeryüzünü yaşanabilir hale getirmektedir.
Son Güncelleme : 22.04.2021 11:09:29
Atmosferin Özellikleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Atmosferin Özellikleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Atmosferin Özellikleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferdeki gaz oranları, Atmosfer dünyayı çevreleyen, çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan, dünyayı uzaydan gelen zararlı ışınımlardan ve güneş rüzgarlarından koruyan tabakadır. Atmosfer tabakası farklı yüksekliklerde farklı bileşenlerden oluş...
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosferde bulunan gazlar, atmosferde bulunan su buharı ve gazların yaklaşık %75 'i troposfer katmanında bulunmaktadır. İklim açısından atmosferin alt katmanları daha büyük önem arz ettiği için stratosfer ve troposferin alt katmanlarının incelenmesi ...
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosfer Ve Hava Olayları, Yaşamış olduğumuz yeryüzünün etrafını bir gaz tabakasıyla saran atmosfer birçok hava olayının meydana gelmesinde etkilidir. Güneş ışınlarının tutulmasını ve havanın sıcaklığını dengelemesi bakımından atmosfer ve hava olayla...
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Kalınlığı, İlk insandan itibaren gökyüzüne bakan herkes yükseklerde neler olduğunu merak etmişler, antik filozoflardan itibaren atmosfer ile ilgili çeşitli bilimsel ve kozmik bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Atmosferin varlığına ilişki...
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Oksijen Oranı, günümüzde dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Atmosfer tabakasının kalan yüzde 78'i Azot, yüzde 0,9'u Argon, yüzde 0,03'ü karbondioksit ve yüzde 4' yakınını da su buharı ve iç gazlar (neon, helyum, kript...
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Atmosfer Basıncı Kaç Bar, Atmosferi oluşturan gazlar ağırlıkları itibari ile cisimler üzerinde bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvetin adı Atmosfer Basıncı'dır. Atmosfer basıncının ölçümünde barometre kullanılmaktadır. 1013 milibar normal basınç olarak ka...
Dünya Atmosferi
Dünya Atmosferi
Dünya Atmosferi, Yerküreyi çepe çevre saran gaz tabakasına atmosfer adı verilmektedir. Dünyada yaşamın olabilmesi için gereken ortamı oluşturan bu tabaka canlıların solunum yapmasını, hava sıcaklığını ve hava olaylarının oluşmasını sağlamaktadır. Dün...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, Atmosfer bir çok gazın bir araya gelmesiyle oluşur. Bu gazların her birinin kendine has ağırlıkları vardır ve bu ağırlıklar cisimler üzerinde bir kuvvet yaratır bu kuvvete atmosfer basıncı denir.Atmosfer basıncı türleriAlçak hava b...
Atmosfer Katmanları
Atmosfer Katmanları
Atmosferin Katmanları, Atmosfer, yerçekiminin etkisi ile dünyayı çevreleyen buhar ve gaz tabakasına verilen addır. Atmosferi oluşturan gazların gidişindeki farklılık nedeniyle atmosfer çeşitli tabakalara ayrılmıştır. Atmosferdeki gazların %78'ini azo...
Atmosfer Ve Özellikleri
Atmosfer Ve Özellikleri
Atmosfer ve Özellikleri: Atmosfer dünyanın etrafını çevreleyen ve içinde birçok çeşit gaz bulunduran bir yapıdır. Atmosfer olmadan canlılığın oluşabilmesi veya devam etmesi mümkün değildir. Dünyamızı çevreleyip koruyan bu tabaka, güneşten gelen zarar...
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Sıcaklık, Bilindiği üzere atmosfer yapısı gaz bulutundan oluşan ve dünyanın etrafını çepeçevre saran bir yapıya sahiptir. Bu yapının meteorolojik olaylar üzerinde doğrudan etkisi bulunup hava olaylarında etkin rol oynamaktadır. Bu sebepten ö...
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer ölçü birimi, atmosfer basıncını ifade eden bir birimdir. Yeryüzündeki havanın içindeki moleküllerin ağırlığı sebebi ile yeryüzündeki ve havadaki cisimlere uyguladığı basınca atmosfer basıncı denilmektedir. Bunun için farklı standartlarda ölç...

 

Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Atmosfer Oksijen Oranı
Atmosfer Basıncı Kaç Bar
Dünya Atmosferi
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Katmanları
Atmosfer Ve Özellikleri
Atmosfer Sıcaklık
Atmosfer Ölçü Birimi
Atmosfer Tabakaları
Atmosferin Oluşumu
Atmosfer Ve Sıcaklık
9 Sınıf Atmosfer
Atmosfer
Atmosfer Nedir
Atmosfer Ve İklim
Atmosferin Faydaları
Popüler İçerik
Atmosfer Tabakaları
Atmosfer Tabakaları
Atmosfer Tabakaları; Atmosfer; Yerçekimininde etkisiyle dünyayı çevreleyen ve gazlardan oluşan bir örtüdür. Atmosferi çevreleyen bu gazlar genel olara...
Atmosferin Oluşumu
Atmosferin Oluşumu
Atmosferin oluşumu, gezegenin etrafını küresel olarak saran gazlardan oluşan tabakaya atmosfer denmektedir. Bu gazlar yer çekimi sebebiyle yerin etraf...
Atmosfer Ve Sıcaklık
Atmosfer Ve Sıcaklık
Atmosfer Ve Sıcaklık, Atmosfer tabakası yoğun gaz bulutlarının yer aldığı ve dünyanın etrafını sardığı oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu gaz ta...
9 Sınıf Atmosfer
9 Sınıf Atmosfer
9 sınıf atmosfer, coğrafya dersinin temel konularından biridir. Dünya'nın uzaydan ayrılmasını sağlayan bir gaz tabakasına verilen addır. Dünya'ya fayd...
Atmosfer
Atmosfer
Atmosfer; Dünyamızın etrafını çevreleyen gaz ile buhar katmalarında oluşan ve yerçekiminin etkisiyle birlikte yeryüzüne yağmur, kar ya da dolu olarak ...
Atmosfer Nedir
Atmosfer Nedir
Atmosfer nedir, yerçekimi sayesinde dünyayı çepeçevre saran buhar ve gaz tabakalarına verilen isimdir. Atmosfer, gezegenin iç katmanlarındaki gazların...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Atmosferdeki Gaz Oranları
Atmosferde Bulunan Gazlar
Atmosfer Ve Hava Olayları
Atmosferin Kalınlığı
Atmosferin Özellikleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022